Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistiky a výroční zprávy

Statistiky

a.jpg

b.jpg

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013

 

Ze statistických grafů za rok 2013 vyplývá, že bylo přijato 155 psů (+ 15 dalších bylo převedeno z předchozího roku). Toto číslo se pozvolna každý rok mírně zvyšuje. Z přijatých psů za rok 2013 se jich 73 vrátilo do svých domovů, což je 47% ze všech přijatých psů. Toto číslo snižuje i to, že přijímáme psy od majitelů, kteří se jich se zřeknou; tito psi jdou pochopitelně do adopce. Domníváme se tedy, že naše úspěšnost v návratnosti zvířat, též s přihlédnutím k nízké pročipovanosti v regionu, je vysoká a jsme na ni hrdí.

Letos bylo adoptováno novými majiteli 92 psů. Žádný pes se od nového majitele nevracel k majiteli původnímu, čehož se někdy zbytečně adoptivní majitelé obávají. Všechny umístěné psy do adopcí uvádíme též v rubrice Našli domov, tedy ani majitelé hledaných psů se nemusí obávat, že by svého psa nenašli. Všichni majitelé, kteří své psy v uplynulém roce hledali, si je vyzvedli přímo v útulku, zpravidla v průběhu 1. týdne od ztráty, výjimku tvořili pouze psi povodní zasažených majitelů, kteří se zdrželi déle. Pomoc všem těmto majitelům v mimořádné situaci jsme provedli zdarma na naše náklady.

Pouze 17 psů bylo za celý rok přijato s čipem, což poukazuje na 10,9% pročipovanost v oblasti, která je stále nízká.

Za tento rok uhynuli nebo byli uspáni pro vážnou nemoc 4 psi, jeden utekl. U jednoho přijatého psa, který uhynul pár hodin po příchodu, byla provedena na naše náklady pitva v SVÚ Praha pro podezření na leptospirózu či jinou nakažlivou nemoc, naštěstí se nepotvrdila žádná nemoc, která by ohrozila nákazou lidi nebo zvířata.

Všechny naše psy očkujeme, čipujeme, odblešujeme a odčervujeme. Pokud je to třeba, ve spolupráci s dobrovolnicí Marcelou Šebkovou jim necháváme odborně upravit srst, což jim umožňuje rychlejší adopci.

Byly provedeny dvě nákladné operace zvířat (Silver a Cilka), 5 operací menších a několik náročných vyšetření, která si vyžádala narkózu vyšetřovaných psů, též bylo úspěšně provedeno ve spolupráci s naším excelentním MVDr. Pochobradským několik náročnějších přeléčení nemocí, se kterými sem zvířata již přišla.

U chronicky nemocných zvířat je nutno podávat drahou léčbu, kterou jsme z části hradili ze sponzorských příspěvků virtuálních adopcí. Díky sponzorským darům jsme též psům s pohybovými potížemi mohli provádět magnetoterapii, která některým psům velmi vylepšila pohyblivost. Na naše náklady jsme též po dohodě s majiteli provedli kastraci u třech fen sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů, kteří nám zaplňovali opakovaně útulek namnoženými štěňaty, kdy odebrání psa by nebylo řešením, protože by si obratem pořídili nového.

Byli zachráněni též 3 domácí králíci, kteří nezodpovědní majitelé vyhodili z domovů a které jsme sami odchytili a našli jim nové domovy a jedna fretka, které jsme sehnali fretčí útulek, ale nakonec si ji ponechala sama nálezkyně.

Provedli jsme zdarma ve volném čase více než 25 besed ve školách a školkách v okolí i v Praze, kde děti seznamujeme se správnou péčí o psy, prevencí pokousání psem, i s prací v našem útulku a našimi svěřenci. Pozvali jsme k nám seniory z pěti senior klubů z okolí a spolupracovali jsme s dětmi z Dětského domova Kralupy, které k nám pravidelně v jarních a letních měsících chodily venčit pejsky. 

Pro širokou veřejnost jsme též uspořádali dětský den ve spolupráci s Marcelou Šebkovou, který pravidelně pořádáme před Velikonocemi již více než 8 let.

Provedli jsme zdarma pro obyvatele Kralup besedu s MVDr. Načeradskou o problémovém chování psů a jeho řešení.

Spolupracujeme s mnoha útulky, kdy si předáváme zkušenosti a informace o psech, zúčastňujeme se školení a vypomáháme si tak, jak je třeba. Zkontaktovali jsme též ČZU v Suchdole, jmenovitě doc. Jebavého, vedoucího Katedry obecné zootechniky a etologie za účelem spolupráce útulku se studenty oboru Kynologie.

Pro všechny zájemce provozujeme bezplatně poradnu a pomoc v hledání ztracených psů, radíme, co dělat i při nalezení divokých i exotických zvířat a provádíme konzultace při problémovém chování psů.

Pro majitele našich adoptovaných psů pořádáme i srazy štěňat, kdy majitelé štěňat z jednoho vrhu mohou srovnat s ostatními své svěřence a předat si zkušenosti. Pro majitele osvojených psů, příznivce a přátele útulku pak pořádáme každoročně předvánoční besídku s venčením a náš útulek je otevřen denně i přes svátky, kdy k nám chodí hodně lidí venčit a potěšit se s pejsky.

Zúčastnili jsme se též více než 10 voříškiád, akcí a umisťovacích výstav pro psy, kde jsme propagovali naše svěřence a hledali i tam zájemce o adopci.

Podařilo se nám díky výnosu našeho charitativního obchůdku z velké části dokončit výstavbu vnitřních prostor s vytápěným ubytováním pro staré, malé a nemocné psy, kteří nesnášejí chlad. Pokročili jsme též s výstavbou vnitřního plotu, který umožní rozdělit pozemek na dva výběhy a zvětší počet současně vypouštěných zvířat, jakož i snižuje nebezpečí útěku některých psů při čištění kotců.

Naši svěřenci jsou nejen denně vypouštěni do výběhu k proběhnutí, ale též venčeni pracovníky útulku i dobrovolníky a absolvovali i několik výletů po okolí a koupání v nedalekém rybníku. Zvířata učíme chodit na vodítku, zvykáme na manipulaci při ošetření a úpravě srsti a socializujeme.

Navázali jsme spolupráci se členy KK Bašť, kteří k nám přijíždějí pomáhat s výcvikem a socializací psů a zvyšují takto umístitelnost těch, které by si dříve nikdo neadoptoval a pomohli nám i s výstavbou plotu.

Spolupracujeme s inzerujícími dobrovolnicemi na internetu, články o našich psech a o útulku vyšly též v Mělnickém deníku, MF Dnes, Aha, Psu – příteli člověka a ezinech Haf & Mńau a Sportovní kynologie. Jednou byla letos naše zvířata nabídnuta i v ČT1 v Pořadu Chcete mě?

Velmi děkujeme všem sponzorům, nakupujícím v našem charitativním obchůdku a dobrovolníkům, kteří pomohli při výstavbě, výcviku, venčení, inzerci, tvorbě videí ap.